Vol 6, No 1 (2023)

Mahatani : Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)

DOI: http://dx.doi.org/10.52434/mja.v6i1

Daftar Isi

Front Matter

Front Matter Vol.6 No.1 Juni 2023
 
PDF

MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness And Agricultural Economics Journal)

Muh Haidir Hakim, Ahmad Ramadhan Siregar, Nurdjanah Hamid
PDF
1-12
Alviedo ;, Yusri Usman, Rini Hakimi
PDF
13-31
Mumtaz Ahnaf Bekti, Siwi Gayatri, Agus Subhan Prasetyo
PDF
32-53
Siti Shafwah Ratna Utami, Yuliana Bakari, Ria Indriani, Muh Zubair Hippy
PDF
54-66
Nur Sophia Sandora, Endang Triastutiningsih, Ashrul Tsani
PDF
67-78
Erlyna Wida Riptanti, Iffan Izzul Haq, Heru Irianto
PDF
79-95
Larasati Sukmadewi Wibowo
PDF
96-110
Tunjung Andarwangi, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, Dita Pratiwi
PDF
111-120
Rifika Endah Mulya, Andjar Astuti, Juwarin Pancawati
PDF
121-130
Ane Novianty, Muhamad Nurdin Yusuf, Muhamad Arif Rizki Mauladi
PDF
131-141
Muhammad Viqih
PDF
142-152
Suci Nur Illahi, Ema Hilma Meilani, Neneng Kartika Rini
PDF
153-161
Teti Nuryanti, Amalia Nur Milla, Endang Tri Astutiningsih
PDF
162-176
Joni Murti Mulyo Aji, Firadayana Laksmita Friska
PDF
177-192
Yudha Ardiansyah
PDF
193-205