Penata Laksana

Reviewer

Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt., (SCOPUS ID: 6505974837), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Prof. Dr. Ajeng Diantini, M.Si, Apt., (SCOPUS ID: 55073607900), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Mohd. Azlan bin Nafiah, (SCOPUS ID: 25825474900), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Dr. Taofik Rusdiana, M.Si., Apt., (SCOPUS ID: 55322374600), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Rizky Abdulah, PhD., Apt., (SCOPUS ID: 9244834900), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Dr. Tina Rostinawati, M.Si., Apt., (SCOPUS ID: 56823637900), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Dr. Sandra Megantara, M.Farm., Apt., (SCOPUS ID: 57105562100), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt., (SCOPUS ID: 57189638796), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Dr. Febrina Amelia Saputri, M.Farm., Apt, (SCOPUS ID: 57202017717), Universitas Padjadjaran, Indonesia

Dr. Iqbal Musthapa, M.Si., (SCOPUS ID: 26325851900), Universitas Pendidikan Indonesia

Dr. Fitri Dara, M.Si., (SCOPUS ID: 57194336221), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Deden Winda Suwandi, M.Farm.,Apt., (SINTA ID : 5989668), Universitas Garut, Indonesia

Riska Prasetiawati, M.Si., Apt., (SINTA ID : 5991148), Universitas Garut, Indonesia

Lusi Nurdianti, M.Si., Apt., (SINTA ID : 6011161), STIKES Bakti Tunas Husada Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Indonesia

Retty Handayani, M.Farm., Apt., (SINTA ID : 5989854), Universitas Garut, Indonesia